MINISTERUL CULTURII 

DIRECŢIA   JUDEŢEANĂ DE   CULTURĂ BOTOŞANI

                          adresa:strada Unirii nr.10,telefon:  0231515173,fax:0231516925,email:djcbotosani@gmail.com

 

 

                                                                         DESPRE  DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ A JUDEŢULUI BOTOŞANI

Actuala Direcţie pentru Cultură a judeţului Botoşani a luat fiinţă prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, act normativ care certifica reorganizarea Inspectoratului Judeţean pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural National al Judeţului Botoşani şi transformarea lui în Direcţie, prin comasarea cu fostul Oficiul Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional.
             În prezent, îşi desfăşoară activitatea în baza atribuţiilor legal conferite – în principal -  de dispoziţiile Art. 17 alin(1) din Hotărârea de Guvern nr. 90/2010 cu modificările şi completările ulterioare,  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii.
    VIZIUNEA Direcţiei Judeţene pentru Cultură Botosani, în calitatea sa de administrator al culturii şi vârf  de lance al Ministerului Culturii  la nivel local - zonă de sinteză cu o autentică, originală şi valoroasă identitate culturală în România şi, cu necesitatea imperioasă a afirmării acesteia, în Europa - este completată de înalta misiune de protejare a patrimoniului cultural şi stimulare a dezvoltării culturale locale, echilibrate, integrate şi durabile, prin elaborarea de programe şi planuri de acţiuni menite să asigure implementarea strategiilor ministerului de resort la nivelul judeţului Botoşani, în baza cadrului legal de referinţă. 
    MISIUNEA D.J.C.Botoşani - Misiunea noastră constă în protejarea patrimoniului cultural naţional la nivelul judeţului de referinţă, stimularea dezvoltării culturale locale, echilibrate şi durabile, prin elaborarea de programe şi planuri de acţiuni menite să asigure implementarea strategiilor Ministerului Culturii la nivelul judeţului Botoşani, în baza cadrului legal de referinţă.
Cheia reuşitei noastre este acţiunea  în parteneriat cu administraţiile publice locale, instituţiile publice de cultură, cultele religioase reprezentate la nivelul judeţului Botoşani, societatea civilă,  ONG-urile culturale, operatorii culturali independenţi şi industriile creative şi, pe cât posibil, mediul de afaceri.
    D.J.C. Botoşani oferă comunităţii locale  posibilitatea de a-şi conserva, reabilita, construi şi afirma identitatea culturală europeană, servicii publice de calitate şi personal de înaltă ţinută morală, etică şi profesională. Capitalul nostru cel mai important  îl reprezintă angajaţii Direcţiei, tineri, entuziaşti, competenţi şi competitivi, profesionişti, loiali, capabili sa asimileze noul, care fac posibilă punerea în aplicare a misiunii declarate.
   VALORILE D.J.C. Botoşani
 - Atingerea excelenţei în tot ceea ce facem. 
 - Practicarea învăţării continue, a perfecţionării şi specializării de calitate superioară. 
 - Împărtăşirea aceloraşi scopuri şi valori, precum şi lucrul în echipă. 
 - Respectul reciproc şi, deopotrivă, a intereselor şi drepturilor cetăţeanului cu care intrăm în relaţie profesională. 
 - Dedicarea  faţă de misiunea şi atribuţiile profesionale ce ne revin. 
 - Legalitatea, integritatea, transparenţa, echidistanţa, imparţialitatea/obiectivitatea şi verticalitatea, profesionalismul activităţilor şi acţiunilor noastre.  

  

 

 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Direcția Județeană pentru Cultură Botosani, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, prin ”prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale Direcției Județene pentru Cultură Botoşani privind protejarea patrimoniului cultural național printre care se enumeră: redactarea avizelor, informărilor, notificărilor, înștiințărilor, proceselor verbale de constatare și contravenție etc.

Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, cod numeric personal (CNP), adresă de domiciliu sau de reședință, adresă de email, număr de telefon etc.

 

Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal pot fi obținute consultând următoarele documente:

 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 DIN 27 APRILIE 2016

> Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 

LEGEA NR. 677 DIN 21 NOIEMBRIE 2001

> Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

 

     

                         INFORMATII PUBLICE

  

                                              ZIUA CULTURII NATIONALE 15 IANUARIE 2021           

                                                   PROGRAM IPOTEŞTI  

                         PROGRAM   BOTOŞANI 

 

                                                                               IMPORTANT!

DOCUMENTAŢIILE PENTRU ŞEDINTA C.Z.M.I  SUCEAVA DIN LUNA IANUARIE SE TRANSMIT ÎN FORMAT ELECTRONIC ŞI LETRIC  PÂNĂ VINERI 15 .01. 2021 ,ORA 14.00 . RUGĂM SOLICITANŢII  SĂ RESPECTE MĂSURILE  IMPUSE PRIN REGLEMENTĂRILE  PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII COVID -19.SOLICITĂRILE DE AVIZE SI ALTE DOCUMENTE SE TRANSMIT PE ADRESA: djcbotosani@gmail.com.

         

                    CERERI AVIZE

A.Despre instituţie

1.Legislaţie

2.Conducere

DOCUMENTE UTILE    

GHIDUL SOLICITANTULUI 

MONUMENTELE NOASTRE  

PATRIMONIU 2018-BULETIN INFORMATIV 

ORDIN MCIN PRIVIND TARIFAREA AVIZELOR 

3. Regulament de organizare si functionare

4.  Regulament de ordine internă

5. Organigrama

6.Cariera

7.Programe si strategii

8.Rapoarte si studii

B.Informatii de interes public.

1.Solicitare informatii

2.Buletinul informativ(Legea 544/2001)

3.Buget din toate sursele de venit

4.Bilanturi contabile

5.Achizitii publice

6. Declaraţii de avere

7.Monumente istorice

8. Lista Monumentelor 2015

9.Monumente istorice grupa valorică A 

10.Repertoriul arheologic al judetului Botosani

11.Revista Forum cultural 

12.Instituţii de cultură din judeţul Botoşani

13. Oameni de seamă

14. Ministrii Culturii 1862-2018

 

 

 

C.Contact

LINKURI

www.cultura.ro

https://www.facebook.com/djcbtosani/